• Vrijwilligers

  Zonder vrijwilligers geen voetbalclub

  Duidelijker dan dit is het niet te beschrijven. Er is geen enkele vereniging, club of stichting die zonder vrijwilligers kan blijven bestaan. Ook V.V. Hontenisse niet. Bij onze club zijn er vele mensen die in hun vrije tijd de club helpen met allerhande zaken. Hiervoor verdient men ons respect, maar ook onze waardering. De vele vrijwilligers die nu al actief zijn, verrichten de meest uiteenlopende taken. Zo zijn er enkele vrijwilligers die meer op de voorgrond staan, zoals de kantinemedewerkers, scheidsrechters en bestuursleden. Maar nog veel meer zijn er vrijwilligers die op de achtergrond blijven, maar net zo veel en goed werk verrichten. Als voorbeeld zou je het onderhoud van de accommodatie kunnen zien, maar ook de functies van materiaalbeheer en commissieleden vallen hieronder.

  Nog steeds hebben we niet alle taken kunnen benoemen, omdat er op vele vlakken werk te doen is bij V.V. Hontenisse. Iedereen die in het verleden vrijwilligerswerk heeft gedaan voor onze club, of dit nu nog steeds doet, verdient onze grootste waardering.


  Roosters

   Klik hier voor de kantineroosters. Voor vragen kunt u contact opnemen met de kantinecommissie.


  Verandering vrijwilligersbeleid kantine

  Zoals we allemaal weten wordt het steeds moeilijker om "vrijwillige" vrijwilligers te werven. We hebben al op verschillende manier geprobeerd dit probleem te ondervangen maar de ervaring leert dat het aantal vrijwilligers steeds verder afneemt waardoor het probleem steeds nijpender wordt.

  Als dagelijks bestuur van de club hebben we dan ook besloten dat we op een andere, meer moderne manier vorm gaan geven aan de invulling van een aantal taken binnen de vereniging. Dit betekent dat kantinediensten zullen worden gedraaid door leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden. Andere taken zullen wellicht worden uitbesteed wat onherroepelijk effect heeft op de contributie.

  Omdat we het belangrijk vinden de contributie zo laag mogelijk te houden willen we de kantine op zaterdag laten bemannen door ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden en op zondag door senioren leden. Daarnaast zullen er tijdens trainingsavonden schoonmaakactiviteiten in de kantine plaatsvinden. In de praktijk zal het er op neer komen dat per spelend lid 1 tot maximaal 2 diensten per jaar worden toebedeeld, 1 keer bar en 1 keer schoonmaak. Er zal te allen tijde begeleiding zijn van vast kantinepersoneel en tijdens wedstrijden kan er gewoon worden gevoetbald of worden gekeken naar de sportieve prestaties van de kinderen.

  De kantine commissie draagt er zorg voor dat elk lid ook via de e-mail en of zijn of haar trainer op de hoogte wordt gebracht van de veranderde regels. Mocht je nog vragen of aanmerkingen hebben dan kun je altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur. Voor logistieke vragen, of t.z.t. betreft het rooster, kun je je richten naar de kantinecoördinator.Wij gaan uit van jullie steun om onze vereniging op een sportieve en sociale manier in te richten zodat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan.