•  

     

    Vanaf 6 mei weer trainingen voor de jeugd!! 1

     

    Op dinsdag 21 april kondigde het kabinet aan dat er voor de jeugd en jongeren meer ruimte komt om weer te sporten. De gemeente Hulst bereidt op dit moment een protocol voor alle sportverenigingen voor. Daarin staat hoe in de gemeente op een verantwoorde manier het sporten weer kan worden opgestart. Ze houden daarbij rekening met het advies dat ze kregen van de Vereniging Sport en Gemeenten. Dat advies is opgesteld samen met NOC*NSF en afgestemd met het RIVM en het ministerie van VWS.

    Op basis van de protocollen en richtlijnen van de KNVB zijn wij als vereniging inmiddels ook al druk bezig met een plan van aanpak. Zodra het gemeenteprotocol klaar is, stemmen wij dit af met de gemeente en kunnen we hopelijk snel weer starten.