• Lid worden

  Nieuwe spelende leden

  Nieuwe leden, jongens en meisjes, zijn als spelend lid welkom vanaf vijf jaar. Alle nieuwe jeugdleden mogen zonder verplichtingen en kosten een aantal weken “proefdraaien” bij onze vereniging.
  Spelers kunnen zich aanmelden bij secretaris Maarten Roelands.

  Alle nieuwe spelers / speelsters die lid zijn van een andere vereniging en spelend lid willen worden van V.V. Hontenisse dienen hiervoor een overschrijvingsformulier in te vullen. Het type overschrijvingsformulier is is afhankelijk van de omstandigheden. Maarten Roelands  kan hierbij advies geven. De KNVB verleent overschrijving per 31 mei tot en met 1 augustus. Tussentijdse overschrijving kan alleen door de KNVB verleend worden bij het gaan spelen op lager niveau en of bijzondere omstandigheden zoals een verandering van woonplaats. Informatie hierover is te verkrijgen bij secretaris Maarten Roelands.

  Donateur

  Ook kan men zich aanmelden als donateur van onze vereniging. Donateurs krijgen gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van V.V. Hontenisse. Meer informatie is te verkrijgen via Maarten Roelands.

  Beëindiging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap bij onze vereniging dient schriftelijk te geschieden. Dit geldt voor zowel spelende als niet spelende leden. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli en kan via secretaris Maarten Roelands. Bij opzegging na deze datum zal geen terugbetaling van de voor het nieuwe seizoen betaalde contributie plaats vinden. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de eventueel ter beschikking gestelde eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden. Een verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal pas worden goedgekeurd indien alles ingeleverd is en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn voldaan.

  Contactgegevens

  Maarten Roelands: Telefoonnummer 0114-683033 / e-mail roelandsm@zeelandnet.nl

 • Aspirantlid aanmelden

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Nationaliteit *
  Huisnummer *
  Postcode *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!