•  

  1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
  2. Organisatorische maatregelen VV Hontenisse m.b.t. coronacrisis
  3. Instructies voor trainers
  4. Instructies voor sporters
  5. Instructies voor ouders / verzorgers

   1 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,

  benauwdheid of koorts;

   

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten

  heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

   

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19)

  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis

  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

   

  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden

  (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

   

  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna

  naar huis

   

  2 Organisatorische maatregelen VV Hontenisse

   

  • Paul Nijskens zal fungeren als aanspreekpunt voor de leden van VV Hontenisse en voor de

  gemeente;

   

  • EHBO materialen zijn beschikbaar in het scheidsrechterslokaal

   

  • Elke trainingsavond is er een corona-verantwoordelijke namens VV Hontenisse aanwezig, deze is

  altijd herkenbaar aanwezig is door middel van een geel hesje;

   

  • Neemt de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;

   

  • De trainers zijn vooraf geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige

  manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

   

  • De regels zijn vooraf via sportlink aan de trainers, sporters en hun ouders gecommuniceerd. En

  deze zijn zichtbaar aanwezig bij de entree van het sportpark of ze zichtbaar aanwezig zijn op de

  accommodatie;

   

  • Trainers zijn geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op

  ongewenst gedrag;

   

  • In het scheidsrechterslokaal zijn beschermingsmiddelen voor de trainers aanwezig

   

  • De hygiëneregels hangen op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen

  de accommodatie;

   

  • Er is een half uur gepland om de teams te kunnen wisselen, op deze manier waarborgen we

  dat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie.

   

  • Alleen de ingang aan het Marijkeplein is geopend. Auto’s en fietsen van trainers en sporters dienen

  buiten het sportpark in de daarvoor aangeduide plaatsen te worden geparkeerd.

   

  • De kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes zijn vooralsnog gesloten. Het materiaalhok

  is alleen beschikbaar voor de trainers. Bij het opruimen door de kinderen dienen de materialen

  voor dit hok achtergelaten te worden. Alleen het toilet in het scheidrechterslokaal mag in

  uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; Er zijn schoonmaakmiddelen aanwezig.

   

  • Persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen

  (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes) zijn in het scheidsrechterslokaal aanwezig;

  3 Instructies voor trainers

   

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training

  gaat geven;

   

  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

   

  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten

  worden;

   

  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen

  enkel moment toegestaan;

   

  • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.

  Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

   

  • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen

  waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

   

  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

   

  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet

  gebeurt;

   

  • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

   

  • Weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

   

  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

   

  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De

  kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

   

  • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training

  direct naar huis gaan;

   

  • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk

  is;

   

  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

   

  • Was of desinfecteer je handen na iedere training;

   

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of

  koorts;

   

  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

   

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis

  blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  4  Instructies voor sporters

   

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of

  koorts (vanaf 38 C°);

   

  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als

  iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

   

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis

  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

   

  • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder,

  zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

   

  • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

   

  • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

   

  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

   

  • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt

  ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

   

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en loop

  gelijk door naar het voor jouw team aangewezen velddeel;

   

  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en

  bestuursleden;

   

  • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve

  personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is

  deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

   

  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet

  nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met

  water en zeep of reinigingsdoekjes;

   

  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; Leg deze aan rand van het veld bij het voor

  jouw team aangewezen velddeel. De kleedlokalen zijn gesloten, dus is er geen plaats om

  waardevolle spullen zoals telefoons te bewaren. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

   

  • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  5 Instructies voor ouders en verzorgers

   

  • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de

  aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

   

  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

   

  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/

  sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

   

  • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren)

  gepland staat;

   

  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,

  hoesten, benauwdheid en/of koorts;

   

  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)

  en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten

  sporten en naar buiten;

   

  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op

  het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze

  persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

   

  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

   

  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

   

  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,

  tijdens als na de training van jouw kind(eren);

   

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

   

  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en

  bestuursleden;

   

  • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één

  ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het

  daar geldende protocol nageleefd moet worden;

   

  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de

  sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.