• Sportpark ’t Prinsebos wordt v.v. Hontenisse gebruikt als locatie om onze sport uit te oefenen.
  Helaas hebben we in het seizoen van 2019/2020 te maken gehad met vervuiling (veelal op en
  rondom ons kunstgrasveld) en vandalisme, het bestuur van v.v. Hontenisse heeft, als reactie op deze voorvallen, besloten cameratoezicht toe te passen.
  Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van v.v. Hontenisse, haar
  leden en haar bezoekers te behartigen en waar nodig te beschermen.
  In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het
  bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.