Lid worden

Nieuwe spelende leden

Nieuwe leden, jongens en meisjes, zijn als spelend lid welkom vanaf vijf jaar. Alle nieuwe jeugdleden mogen zonder verplichtingen en kosten een aantal weken “proefdraaien” bij onze vereniging. Spelers jonger dan 18 jaar kunnen zich telefonisch aanmelden bij de voorzitter van de jeugdcommissie, Henny van Pamelen.
Spelers ouder dan 18 jaar kunnen zich aanmelden bij secretaris Maarten Roelands.

Alle nieuwe spelers / speelsters die lid zijn van een andere vereniging en spelend lid willen worden van V.V. Hontenisse dienen hiervoor een overschrijvingsformulier in te vullen. Het type overschrijvingsformulier is is afhankelijk van de omstandigheden. Henny van Pamelen (jeugd tot 18 jaar) en Maarten Roelands (nieuwe leden vanaf 18 jaar) kunnen hierbij advies geven. De KNVB verleent overschrijving per 31 mei tot en met 1 augustus. Tussentijdse overschrijving kan alleen door de KNVB verleend worden bij het gaan spelen op lager niveau en of bijzondere omstandigheden zoals een verandering van woonplaats. Informatie hierover is te verkrijgen bij secretaris Maarten Roelands.

Donateur

Ook kan men zich aanmelden als donateur van onze vereniging. Donateurs krijgen gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van V.V. Hontenisse. Meer informatie is te verkrijgen via Maarten Roelands.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap bij onze vereniging dient schriftelijk te geschieden. Dit geldt voor zowel spelende als niet spelende leden. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor de 1 augustus en kan via secretaris Maarten Roelands. Bij opzegging na deze datum zal geen terugbetaling van de voor het nieuwe seizoen betaalde contributie plaats vinden. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de spelerspas en de eventueel ter beschikking gestelde eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden. Een verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal pas worden goedgekeurd indien alles ingeleverd is en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn voldaan.

Contactgegevens

Maarten Roelands: Telefoonnummer 0114-683033 / e-mail roelandsm@zeelandnet.nl
Henny van Pamelen: Telefoonnummer 0114-682702 / e-mail: hvpamelen@zeelandnet.nl